WJEDZENIE – ZAPOZNAJMY SIĘ

Żeby wiedzieć kim się jest, to trzeba siebie rozpoznać, i to w pełni całkowicie. A to znaczy, ze trzeba wszystko o sobie się dowiedzieć. Najważniejsze jest z jakich rodziców się jest, i trzeba też wiedzieć z jakich rodziców są rodzice danej osoby. A więc trzeba znać swój rodowód, tą przeszłość pokoleniową, też to wszystko, co się nazywa i jest drzewem genealogicznym. Też się mówi o linii życia, jako o swoim pochodzeniu. A więc pochodzenie jest najważniejsze, i to te ojca i matki. Dlatego dawniej tego pilnowano i chroniono, tej czystości krwi, i zabraniano wchodzić w mezalians. Tak właśnie się stało z naszym wielkim królem Kazimierzem Wielkim. Linia rodowodu została przerwana, bo wziął sobie kobietę z dolnych warstw społecznych. No i dynastia Piastów się skończyła. Bo linia życia i rodowód, idzie z ojca, bo ojciec jest nośnikiem genotypu wiodącego. A matka uzupełnia i dopełnia ten genotyp. Jeśli jest matką dobrą, wysokiej klasy, a ojciec też jest dobry i wysokiej klasy, to rodzi się dziecko nawet wyższej klasy. Jest coś, co jest pamięcią przyrody i kosmiczną, co powoduje i daje odtwarzanie się u danych osób z lepszych dobrych rodziców, tych wyższych wartości i dobra wyższego, i cech tych też szlachetniejszych, i możliwości tych większych, i mądrzejszych, i też predyspozycji różnych, wszelakich, i zdolności też tych niesamowitych, też tych duchowo-ezoterycznych, też naukowych, też artystycznych, też tych intuicyjnych, też nawet proroczych, też tych twórczych różnych, też tych gospodarczych, biznesowych, politycznych. Noi to co jest wyjątkowe, jako nadcechy wszystkiego, jak u Einsteina, jak u Kopernika, jak u Newtona, jak u Galileusza, jak u Darwina, jak u Platona, jak u Arystotelesa, jak u mistrza Sokratesa, jak u samego Buddy, jak u Jezusa z Nazaretu, jak u niektórych w Cesarstwie Rzymskim, jak chociażby Seneka, czy Juliusz Cezar, czy dawniej Faraonowie, jak Ramzes, jak Faraon Ehnaton, jak mistrz fortepianu Rumstein, nadartysta Szopen, Bach, Beethoven, czy też chociażby wielki aktor Holoubek, Hanuszkiewicz, najwięksi Polacy nowych czasów, Piłsudski – geniusz polityki też światowej, Dmowski wielki patriota, Paderewski geniusz polski dla Polski, też Sikorski generał, też generał Anders, a po wojnie, nadpatriota Prymas Wyszyński, kochający lud polski całym sobą Jerzy Popiełuszko, oczywiście nasz Papież Polak Karol Wojtyła. A w obecnych czasach, to jakby nikogo nie było. Bo wielkość danej osoby, to poznaje się tylko wtedy, podobnie jak przyjaciela w potrzebie w biedzie, po tym że jest ważny, niezłomny, moralny, etyczny, dobry, prawdziwy, walczący w słusznej sprawie, też przewidujący i wizjonerski, prawy w swych poczynaniach, też nieskazitelny, uczciwy, wymagający, ale przede wszystkim od siebie, a od innych tylko tyle, ile mogą unieść obowiązków odpowiedzialności, też musi być poszukiwaczem prawdy, tej powszechnej, tej co dotyczy wszystkiego, powinien być bardzo wrażliwy, też dobry, wymagający wobec innych, też być czułym na ludzką krzywdę i zło co ludzi dotyka, być otwarty na pomoc, być rozsądnym i rozważnym, być dobrym mężem ojcem rodzicem, ale też wymagającym dla swojej rodziny, a jak trzeba to karcącym, też wybaczającym dla swojego dziecka, czy osoby bliskiej, być rodzinnym, być przykładnym, być po prostu dobrym prawdziwym człowiekiem. To kim się urodziłem, i z kogo brałem wzorce, i to co życie mnie nauczyło, i to co się sam nauczyłem, to wszystko co mnie inni nauczyli, a tego w moim życiu było bardzo dużo, i bardzo dużo doświadczyłem, co dało spowodowało, że taki się stałem, ze taki jestem, taki się ukształtowałem. Też wciąż pogłębiałem swoją wiedzę, i to różną wiedzę. A jestem przede wszystkim samoukiem i poszukiwaczem tego, co jest prawdą życia, prawami natury-przyrody, też sensu życia, też tego wszystkiego, co to w ogóle jest życie, świat, ludzkość, cała przyroda, kosmos, wszechświat, duchowość, religia, nauka, mądrość, ezoteryka, dosłownie wszystko. A mam obecnie 60 lat, urodziłem się 27.02.1952r. w Polsce w Warszawie. Mieszkałem w Brzegu, potem w Pile, też mieszkałem w Poznaniu, w Trójmieście. Mam czwórkę dzieci z dwóch żon, jestem już dawno po rozwodzie. A od nastu lat, to tylko zajmuję się pracą naukową i paranaukową, i nieustannym dociekaniem i dochodzeniem do prawdy wszystkiego. Co dało i daje efekty na skalę przełomu światowego. Jako też nowa rzeczywistość świata-ludzkości, tego wszystkiego co jest życiem, tego wszystkiego co wchodzi w skład życia, i tego wszystkiego co jest zdrowiem ludzkim. Bo zdrowie jest najważniejsze w życiu. Bez zdrowia życie traci i nie ma sensu. Zdrowie decyduje o wszystkim, i to dosłownie o wszystkim, i o wszystkim co się na świecie dzieje, włącznie z polityką i ekonomią, i z tą cała kulturą życia. Nie uważam się za wyjątkowego. A do wszystkiego doszedłem też w wielkim trudzie i w znoju, i niepewności, czy z tego coś wyjdzie, i czy uda mi się to znalezienie i to odkrycie, też tego wszystkiego, co jest tajemnicze, też to co jest boskie, co to jest dusza, co to jest ego, co to jest duch, co to jest umysł, co to jest myślenie, co to jest inteligencja, skąd się bierze mądrość, też skąd się bierze wiedza, informacja, ta odkrywczość ludzka, noi w ogóle skąd to wszystko się wzięło. Tylko tym się zajmowałem, taki cel sobie obrałem, noi go osiągnąłem. A teraz proszę z tej wiedzy nowej prawdziwej korzystać, z pożytkiem dla siebie i innych.

 

                                                                                                         Jerzy Pawlik