OFERTA ZDROWIA – ZAPROSZENIE DO OFERTY

                                                             

Zapraszam do korzystania z mojej oferty, tej z zakresu terapii-leczenia, i produktów przeze mnie wytwarzanych, w sposób całkowicie nowy i nowatorski. Bo wszystko jest przeze mnie badane, robione, i czynione, i też stwierdzane, przy pomocy i za pomocą – radiestezji – ale tej mojej nowej, tej w pełni całkowicie odczytującej, określającej, i stwierdzającej, jako wykładnia – Praw Natury Przyrody – które gdy się je prawidłowo rozpozna, i odczyta, i określi, i też dopasuje do danej osoby, i ogólnie dla wszystkich ludzi na świecie to w pełni działa, pomaga, leczy, i uzdrawia, i daje nowe życie to prawdziwe. Bo ludzkość, to ten sam gatunek i rodzaj w przyrodzie, a więc wszyscy są podobni do siebie. A różnice jeśli są, to rasowe, nacyjne, pochodzeniowe, narodowościowe, też te dialektyczne, też te społeczne, też te kulturowe, a nawet te indywidualne. To to co jest fundamentem i gruntem, a więc charakterystyką struktury DNA, to wszystko jest takie same, jako też ta cała rodzina ludzkości, a w obecnych czasach, też jako ta wioska globalna – każdy jest indywidualnością samą w sobie, ale jako ludź człowiek. A to co ludzi różni, to też jest to, co jest mozaiką ludzkości. A to co jest chorobą-chorobami u ludzi, ich różnymi uszkodzeniami i dysfunkcjami, też tym wszystkim co jest nieszczęściem ludzkim, cierpieniem ludzkim, a przede wszystkim starzeniem i śmiercią, to są właśnie te wszystkie Prawa Natury Przyrody, to wszystko co jest Przyrodą i też tym wszystkim co jest historią ludzkości, i też historią kosmosu, wszechświata, to co jest przyczyną życia, a więc, Słońcem i Ziemią, a więc wszystko jest nad skomplikowane, bo taki też jest ludź-człowiek, co niby wie, a w rzeczywistości to nic nie wie, dlatego żyje bo żyje, a tak naprawdę, w ogóle nie wie po co żyje, a jak wie, to wszystko źle, co chyba total wszystko widać, a szczególnie w szpitalach i u medyków, nie mówiąc o cmentarzach. I to właśnie on, ten total też zagubiony, i też ociemniały, i też głupi, może to właśnie ten on, wszystko opanować, określić, zbadać, zsumować, zrobić pełną analizę, noi wszystko odkryć. Tylko radiestezja daję tą możliwość, ta którą nazwałem – radiestezją organiczno-cielesną – tą czystego zdrowego ciała-organizmu, którą w sobie wypracowałem, wyrobiłem, stworzyłem, wyćwiczyłem, doskonaliłem, w pełni rozpoznałem, i opracowałem nowy sposób korzystania z niej. A moje ciało-organizm, stało się tak wyczulone, że reaguje od razu, jako pełny odczyt bezpośredni ze struktury DNA, z mojej całej struktury DNA, jako tej jako wzorzec i jako pamięć wszystkiego, jako taka już struktura DNA moja, co też wszystko potrafi, i wszystko zna, i wszystko wie, i wie wszystko, i też nadal wciąż się doskonaląc, co jest i dzieje się w całej przyrodzie i u wszystkich ludzi, i to wszystko, co jest tą wiedzą jak pomóc, jak leczyć, jak naprawić, jak uzdrowić, jak co wszystko zrobić, jako to wszystko, co jest pokarmem, odżywianiem, jedzeniem, posiłkiem, jako to wszystko, z czego jest zbudowany ludź-człowiek – a jest zbudowany właśnie z tego wszystkiego, co zje – a więc co zje, taki jest, takie jest jego życie, też życie przyszłych pokoleń, i tych następnych pokoleń, właśnie tą całą historią ludzkości, całą historią świata przyrody. A więc, żeby cokolwiek zmienić na lepsze, na dobrzejesz, na prawdziwsze, na naturalniejsze, na zdrowsze – to trzeba wszystko zmienić, to wszystko, co się je, i to jeść, co daje życie-zdrowie – a jak jest zdrowie, to wszystko wtedy mamy. Bo zdrowie to największy skarb świata.Zapraszam do korzystania z mojej oferty                               Jerzy Pawlik