KORESPONDENCJA – TOWARZYSTWO KOPERNIKA

To co widziałem i słyszałem, w telewizji w tej super-stacji, to była rozmowa, z tym panem Nowakiem, co jest bioenergoterapeutą. A dostał od was, medal uznania, za to, że trafnie ustalił miejsce pochówku Kopernika, w tej świątyni we Fromborku. A zrobił to radiestezyjnie. Bo radiestezyjnie, to można wszystko sprawdzić, i też określić, i też umiejscowić. I też wszystko sprawdzić, to wszystko co jest związane ze zdrowiem ludzkim, i też to, co służy zdrowiu, a to co najważniejsze, co jeść żeby być zdrowym – to co Hipokrates powiedział – jedzenie ma być lekarstwem a lekarstwo jedzeniem. I to jest to, co ja wszystko rozszyfrowałem, i to właśnie przez radiestezję, ale tą już nową, tą światło-magneto-czułą. Nikt nie wierzy, że to co odkryłem sobą, to jest ta prawda prawdziwa, co daje pełne całkowite wejrzenie we wszystko, w to wszystko, kim i czym jesteśmy, czym jest przyroda, co to jest kosmos, i co to jest Akt Stwórczy, i co to jest to wszystko. Nowy świat, to jest odejście od jakiejkolwiek iluzji – jak wtedy to co Kopernik zobaczył, jako ta iluzja kosmiczna, przestrzeni kosmosu. Odejście od wszystkich iluzji, jest tylko poprzez prawdziwe zdrowie. I to ja u siebie zrobiłem uczyniłem. Proszę o wnikliwe czytanie moich tekstów-treści.

Zapraszam do współpracy                                                                          Jerzy Pawlik

To co pan Nowak zrobił, to jest naturalne. Bo tą umiejętność, wykorzystują koncerny naftowe, i też służby specjalne wywiadowcze – co było szczególnie ukrywane i też blokowane, kościół to też blokował i blokuje, a sami z tego korzystali i korzystają. A okultyzm, to jest podobna rzecz. Bo rzecz w tym, że to co uruchamia sprzęt radiestezyjny, i te właściwości okultystyczne, to jest to pole niewidzialne, to magnetyczne, to też promienno-auryczne, które dostrajają do wszystkiego, na co się ukierunkuje, czy nastawi, czy się w sobie skupi i skoncentruje, czy też cel namierzy, czy w ogóle, bo też coś się odbiera, też nagle samoczynnie, bo ktoś intensywnie myślał, czy coś się zdarzyło, jakże ktoś umarł bliski, czy też to, że coś się zbliża, jako też trauma, czy też katastrofa, czy jako wizja przyszłości tej złej katastrofalnej – jak to co napisał Nostradamus, jak to też, co Rasputin zobaczył, przed wybuchem pierwszej wojny światowej, jako tą też tragedię Rosji Narodu Rosyjskiego – nikt go wtedy nie posłuchał. A ta apokalipsa, a wcześniej to proroctwo-wizja tego twora na glinianych nogach, to były obrazy tych nawiedzonych, co sami się doprowadzili do traumy śmiertelnej, z tą total wiarą w życie pozagrobowe. Nostradamus był doskonałym lekarzem w tamtych czasach. A Kopernik był naukowcem. A wiara, ta szczególnie w Boga i w życie niebiańskie, to jest ta total fikcja, by ludzi nie dopuszczać do wiedzy – i tak właśnie kościół robił ze wszystkimi, jeszcze do niedawna. A teraz, to sami się profesorami stali. Im tylko chodzi o to, by utrzymać swoje majętności, i tą rzeszę ludzką, by im ludzie płacili na to ich ichne utrzymanie, też z pieniędzy społeczno-państwowych. Oni uprawiają magię total ogłupiania ludzi. A prawdziwy naukowiec, niczego i nikogo się nie boi, a jeśli, to ma z tym walczyć, i szukać sposobu by zwyciężyć z tą głupotą ludzką i z tą ciemnotą ludzką, i z tymi wszystkimi iluzjami ludzkimi, i ze wszystkim co złe. To nauka ma świat uratować, a nie polityka politycy, czy biznesmeni, czy bankowcy, czy marketingowcy, czy menadżerowie, czy ktokolwiek, włącznie z Dalai-lamą, i papieżem kościoła powszechnego. A władze polskie, i to wszystkie, i kościół polski też, i polska nauka też – nie dopuszczają możliwości, że jest ktoś, co ma taką nową wiedzę, która rozwiązuje wszystkie problemy świata i ludzkości. I to właśnie to wszystko, jest tylko i wyłącznie w jedzeniu. Oto Prawda Praw Natury Przyrody.

                                                                                                             Jerzy Pawlik

bez odpowiedzi