KORESPONDENCJA – LIST OTWARTY DO WSZYSTKICH

Tych wszystkich, co w sposób indywidualny będę informował o mojej stronie internetowej, by się z nią zapoznali i poznali mnie, jako tą osobę, która osiągnęła taką wiedzę, i to tą powszechną wszystkiego, która pozwala i umożliwia, i to w sposób realny i praktyczny, uruchomić to wszystko, co jest odchodzeniem od starego świata i starej ludzkości, od tego wszystkiego co jest złe, i to złe to widzialne jawne, i to ukryte niewidzialne, to wszystko co jest złe na świecie, i też to, co jest złe w przyrodzie. Proszę dokładnie zaznajomić się z moimi tekstami, które będą na bieżąco uzupełniane, też będę prowadzić otwarte forum dyskusyjne, też prezentować wypowiedzi innych różnych osób, które zaangażują się w wymianę zdań-poglądów-zapatrywań, też to co jest twórczą inteligencją, i twórczym myśleniem, a co najważniejsze, chęcią i też determinacją, w to wszystko, co jest dążnością do pomagania innym, naprawiania zła ludzkiego, i zła światowego. Cała moja wiedza jest przede wszystkim wiedzą w pełni praktyczną, tą wiedzą, która daje efekt natychmiastowy – jako całkowitą zmianę całej struktury ludzkiej, jako ten cały całkowity proces, który zmienia konstrukcję ludzką na wszystkich poziomach, jako proces samoczynny, bo właśnie w pełni naturalny prawdziwy. Bo to co złe w ludziach, jest zapisane i utrwalone, w całej strukturze DNA ciała-organizmu ludzkiego, jako magazyn wszystkiego, całej przyrody, całej historii ludzkości, całego kosmosu. Bo tak właśnie wszystko działa, jako to wszystko, co jest od zarania dziejów, co jest od początku wszystkiego, jako cały wszystkiego akt stwórczy, jako wszystko wszystkie co jest. A w ludziach to wszystko wszystkiego jest wpisane i zapisane, jako pamięć tego wszystkiego, jako to wszystko co jest też aktem stwórczym, jako tą całą ludzką aktywnością, też tą twórczo-stwórczą, tą kreacyjno-wykonawczą, dosłownie wszystko co się dzieje na ziemi, co też wcześniej doprowadziło do tego kataklizmu-atlantyckiego, a jeszcze wcześniej, do totalnego kataklizmu-lemuriańskiego, a obecnie do kataklizmu trzeciej cywilizacji w historii Ziemi Słońca Kosmosu Przyrody. Proces jest nieuchronny, bo tak to wszystko właśnie działa. A to co ludzkość na ziemi zrobiła, jako tą całą cywilizację wszystkich możliwych rozwiązań, włącznie z bombą jądrową, i z tym global internetem, i tą global komórką telefonii, i tą globar komunikacją – to jest apogeum total wszystkiego. Wszystko niby zostało odkryte, oprócz tego, skąd to zło świata ludzkości, się bierze. A bierze się tylko i wyłącznie, z jedzenia, z karmy, z żarcia – bo tam jest wszystko, to wszystko co jest życiem, i też to wszystko co jest śmiercią. I jest tylko jeden sposób, by wniknąć w całą przestrzeń, i to wszystko co z przestrzeni zostało zrobione i zrobiło się, poczynając od atomów, a kończąc na ciele-organizmie ludzkim – jako ten naczelny całej przyrody, jako ten właśnie, co jest wszystkim całej przyrody, a więc, wszystko w sobie ma, też żeby całą przyrodę i wszystko, a więc całą przestrzeń, to pole wszystkiego, rozczytać, określić, rozpoznać, zrozumieć, wyciągnąć wszystkie wnioski, też wszystko pokojarzyć, też zrobić analizę i syntezę, też reasumpcję całości wszystkiego, tak to wszystko uczynić i zrobić, i w ogóle wszystko, by to co złe, niedobre, to co szkodzi, przeszkadza, utrudnia, uszkadza, dosłownie wszystko co niszczy życie – zniwelować, skasować, zneutralizować, i to bezpowrotnie, i to właśnie jako całościowy proces czynienia – po prostu zdrowo jeść, zdrowo się karmić, leczyć się prawidłowo naturalnie i wszystko robić i czynić i wykonywać, to wszystko, co jest sprawdzone – właśnie radiestezyjnie. A więc, wszystko jest sprawdzane, ale tą radiestezją, którą każdy może nauczyć się jej, i osiągnąć tą umiejętność, ale trzeba najprzód doprowadzić się do zdrowia, i to tego właśnie prawdziwego, jako stan wszystkiego ciała organizmu, które samo już na wszystko reaguje, na to wszystko co dobre, a co złe, i samo odrzuca co złe, a co dobre przyjmuje, i się nim dopełnia i dowartościowuje się nim – po prostu staje się tym wszystkim co jest dobre. A więc mamy wtedy nowy stan wszystkiego, który sam się zmieniał-zmienił, właśnie poprzez to, czym wszystkim jest, a jest właśnie wszystkim, co jest pokarmem, jedzeniem, odżywianiem. Bo cała przyroda tak właśnie funkcjonuje, jako cały ekosystem, rozrodczo-rozmnażający się, powielający się, nieustannej przemiany wymiany materii, też jej jako materia żywa, jako proces wszystkiego kreacji stwarzania się, też jako ta bujność tej całej przyrody, i to wszystko, co przyroda dla przyrody stanowi właśnie jako całą sobą, jako ten pokarm wszystkiego, jako też ten łańcuch pokarmowy przyrody w przyrodzie. Ludzie wszystko jedzą, żrą, i wchłaniają, i się wszystkim karmią – noi to właśnie wszystko powoduje, że na ziemi w świecie, mamy total wszystko – jako kulminacja total wszystkiego aktu stwórczego, też jako to wszystko, co może doprowadzić się, do samozagłady, do samounicestwienia się, do total kataklizmu – jako stan total graniczny, też ten wytrzymałościowy przestrzeni pola wszystkiego. A to co nazywa się świadomością, tą ludzką, to jest też ta świadomość też wszystkiego, która rozbudza się w ludziach, i to na różne sposoby, ale z reguły na krótko, też z reguły fałszywie, też opatrznie rozumiana, też źle rozumiana, a nawet fałszywie rozumiana. A to co jest odkryciami naukowymi, i ten cały postęp naukowy, i ten rozwój ludzkości, i to w każdej i we wszystkich dziedzinach, też tych nowotworzących się – bo taka jest natura wszystkiego, jako ta właśnie rozpoznawcza, ta odkrywcza, ta samopoznająca się, ta też samoszukająca się w sobie, też kim i czym jest jako akt stwórczy wszystkiego, który ma swój początek tego wszystkiego, co było tym niczym total niewiadomo czym, a jak już się to total wszystko zaczęło, no to też się zaczęło jako akt stwórczy samopoznawania się, też ten nieświadomy w swej dążności do wykreowywania się kim i czym jest i czym i kim się staje, doprowadzając się do total pełnego wszystkiego poznania się. I tak właśnie to stało się we mnie. Bo to co nazywa się – Prawami Natury Przyrody – to do tej pory nikt nie wiedział, co to jest, i jak to działa, i gdzie jest przyczyna wszystkiego, i w ogóle wszystko, co to jest to wszystko. A działało i robiło się to wszystko, i to na wszystkie możliwe sposoby, aż się w sobie też przeładowało – noi mamy ten total stan śmiertelny ludzkości, też coraz bardziej całej przyrody. I nikt nie wie, jak to zło świata ludzkości, powstrzymać, zatrzymać, noi jak się tego pozbyć, a co dopiero zlikwidować i skasować, to wszystko złe na świecie i w ludziach. Wszyscy się głowią na świecie, ale bez skutku skutków, a to dlatego, bo nikt nie wpadł na ten pomysł, i to total prosty – że to wszystko i to total wszystko co do cna co do joty co do wszystkiego, jest właśnie w jedzenie w pokarmie w karmie w pożywieniu – że to wszystko takie niby proste, a total skomplikowane. Jak do tego dochodziłem doszedłem, to wspominam i opisuję w tekstach zamieszczonych na mojej stronie internetowej. A państwa wszystkich, co chcecie i otwieracie się, na nową wiedzę, na zdrowie prawdziwe, na to wszystko co wiem i umiem, zapraszam do współpracy, do wspólnych działań, do wspólnego czynienia, na rzecz dobra ludzkiego, dobra świata, dobra całej przyrody, dobra wszystkiego.

                                                                                                         Jerzy Pawlik