DZIEŁA – WIELCY I ICH DZIEŁA

BĘDZIE POZYCJA KSIĄŻKOWA  –WIELCY I ICH DZIEŁA–

 

- Rama –Król Boski– –Mahabharata–

- Kryszna –Boski Król– –Bhagavad-Gita–

- Ehnaton –Farałon Boga Słońca–

- Jezus –Jestem prawdą drogą życiem– –Wschodząca gwiazda życia wiecznego– –Początek prawdziwego oświecenia–

- Budda –Ojciec prawdziwej duchowości– –Odkrywca całego świata wewnętrznego–

- Sokrates Platon  –Za total wszystko– –To oni stworzyli ten nowy świat do dzisiejszych czasów–świat inteligencji, rozumu, wiedzy naturalnej, dążności do poznania prawdy– –Wiem że nic nie wiem– –Wiem że wszystko wiem–

- Jung  –Ojciec nauki prawdziwej– –Hiob– –Myśli  sny  wspomnienia– –Nadnaukowiec przyrody ludzkości i natury ludzkiej–

- Arystoteles  –Całokształt–

- Mahomet –Wyzwoliciel Arabów–

- Konfucjusz –Doskonały plan na wszystko–

- Kopernik  –Astronomia– –Monetaryzm– –Obrona Olsztyna–

- Homer –Nadwyobraźnia wszystkiego–

- Giordano Bruno  –Za wszystko–

- Einstein  –Teoria względności– –Optyka– –Teoria pola wszystkiego– –Geniusz sam w sobie niepowtarzalny–

- Sedlak  –Naduczony bo uduchowiony–

- Nietzsche –Przypomnienie nadwielkości Zaratustry– –Zaratustra to Bóg walczący jako też żywioł ognia–

- Hipokrates –Ojciec medycyny światowej– –Po pierwsze nie szkodzić– –Niech jedzenie będzie waszym lekarstwem a lekarstwo jedzeniem– –Lekarz leczy natura uzdrawia– –Lekarz nie znający astrologii nie ma prawa nazywać siebie lekarzem– –Przyroda jest lekarzem dla wszystkich chorób–

- Paracelus –Lekarz świata– –Początki biochemii tej naukowej–

- Pascal  –Za całokształt–

– Edison –Geniusz samouk– –Wynalazca wszechczasów–

- Darwin  –Dobór naturalny– –Prawdziwość nauki–

- Newton  –Total za wszystko–

- Leonardo da Vinci –Człowiek Odrodzenia-Renesansu–

- Maria Skłodowska Curie –Nadnaukowczyni świata ludzkości– –Po prostu Polka Słowianka– –Kobieta cud świata ta co poświęciła wszystko– –Honor to jej nadrzędna rzecz–

- Łukaszewicz –Ten co wymyślił, że z ropy naftowej, można dać światło–

- Freud  –Analityka natury ludzkiej–

- Nostradamus –Wizjoner prawdy przyszłości– –Nadlekarz swych czasów–

- Mao Zedong –Wyzwoliciel całych Chin z okowów staroci świata– –Wszystko zmienił też do tego zła innego, bo on wiedział co to jest zło świata, a jeśli wiedział, to jako te stare czasy, a więc –zło zło–

- Karol Wojtyła  –Geniusz prawdziwie Polski–

- Jerzy Popiełuszko  –Niezłomność prawdy wszystkiego–

- Wyszyński  –Patryjota wszechczasów–

- Bolesław Chrobry –Pierwszy Król Słowiański Słowian–

- Król August Poniatowski  –Konstytucja 3 Maja– –Dzieło Edukacji Narodowej–

  –Prawdziwy król– –Za jego wielkość i niezłomność–

- Król Jagiełło  –Geniusz Król– –Film w roli głównej z Holoubkiem–

- Król Łokietek –Ojciec Polski–

- Kazimierz Wielki  –Geniusz kreacji Polski–

- Tołstoj –Znawca rzeczywistości i natury ludzkiej–

- Szekspir –Nadwiedza życia ludzkiego– –Ale ta też fałszywa– –Bo Król Lir, i Magbet, i Hamlet, i Romeo i Julia, i te różne wszystkie inne dzieła, to też fikcja totalna, a więc tego total zła– –To co do tej czachy trupiej możesz powiedzieć –tylko to co i czym ona jest–

- Jerzy Waszyngton  –Twórca Ameryki–

- Kościuszko  –Generał walki o wszystko–

- Chłopicki  –Generał mądry–

- Cegielski –Zwycięzca wszystkiego a przede wszystkim Polski–

- Eliza Orzeszkowa  –Nad Niemnem–tam jest wszystko–proszę oglądnąć film i to bardzo uważnie–

- Nałkowska –Mądrość kobiety wszystkiego– –Nie wolno przekraczać pewnej granicy, za którą jest zło zło i tylko zło– –Noce I Dnie, arcydzieło nadświatowe, i też ten film–

- Szopen –Muzyk duszy i ducha–

- Czesław Niemen  –On wszystko wyśpiewał– –Dziwny jest ten świat– –Kwiaty ojczyste– –Bema pamięci żałobny rapsod– –Jednego serca–

- Maria Callas –Śpiew wszystkiego– –Genialna kobieta–

- Urszula Sipińska  –Urok wszystiego dobrego– –Zapomniałam twoje oczy zapomniałam twoje usta jaka we mnie jest pustka–

- Wioletta Willas  –Głos wszechświata– –Pieśń do matki–

- Anna German  -Niesamowita- -Waleczna o swój ideał życia- -Dobra absolutnie- -Ponad wszystko wszystkim- -Piękna cała sama w sobie- -Prawdziwa artystka- -Bogini anielska- -Prawdziwy człowiek

- Irena Santor  –Dystynkcja  elegancja  kobiecość– –Serce najpiękniejsze słowo świata–

- Pan Kydryński –Geniusz wszystkiego– –Najlepszy polski Żyd–

- Połomski  –Pan Polak prawdziwy–

- Grechuta  –Kto tak potrafi śpiewać, to też, Anawa, nikt na świecie–

- Czerwone Gitary  –Polscy Beatlesi– –Anna Maria–

- Niebiesko Czarni  –Protest sąg Polski– –Na betonie kwiaty nie rosną–

- The Beatles  –Podbój przebój świata– –Michele Girls–

- The Rolling Stones  –Satysfaction– –Engie–

- The Animals  –Dom wschodzącego słońca–

- The Trucks  –Nowa gwiazda nagła i znikła–

- Pink Floyd  –Elektronik Duszy–

- Deep Purple  –Hardrock po uszy–

- Led Zeppelin  –Latająca muzyka-śpiew–

- Donovan  –Spokój spokój–

- Bob Dylan  –Bunt wszystkiego tego amerykańskiego–

- Luter King  –Rewolucja światowa Ameryki–

- Mohamed Ali –Mistrz wszystkiego– –Nadsportowiec– –Geniusz wszechczasów–

- Gandhi  –Geniusz genialny– –Dobro absolutne–

- Rodzina Kennedy  –Przyszłe nowe czasy świata– –Idea też na wyrost–

- Papież Polski Karol Wojtyła  –Oświecenie Świata  Ludzkości  Polski–

- Prymas Hlond  –Wielki Patryjota Polski przedwojennej–

- Józef Piłsudski  –Nadpolityk Świata  Polski– –Geniusz niepodważalny–

- Generał Anders –Niezrównany generał– –Wzór i przykład dla świata–

- Stalin –Twórca nowej Rosji, tej w pełni niezależnej od świata zachodu– –Jako też nowy charakter i wszystko, też total wielkości Rosji i Słowian–

- Gorbaczow –Pierestrojka– –Koniec komunizmu–

- Władysław Gomułka –Powrót do polskości i patryjotyzmu i też do normalności–

- Józef Cerankiewicz –Wybitny polityk, i też wielki patryjota, i dobry gospodarz Polski, był bardzo ostrożny i rozważny–

- Jerzy Waldorf –Geniusz powojenny sprzed wojny–

- Wajda –Popiół i Diament– –Człowiek z marmuru– –Wszystko na sprzedaż– –Całokształt–

- Irena Dziedzic –Genialna kobieta– –Mistrzyni konferansjerki i kultury bycia i niedościgniona–

- Jan Matejko –Prawdziwy malarz–

- Henryk Sienkiewicz –Prawdziwy pisarz Polski i Świata–

- Adam Mickiewicz –Prawdziwy poeta wieszcz Polski i Świata–

- Juliusz Słowacki –Poeta patryjota uduchowiony–

- Kamil Cyprian Norwid –Nadpoeta wszystkiego wszystkich– –Oto jak wielkość nad wielkość, jest nie tylko niezrozumiała i lekceważona i odsuwana i niszczona, ale też uśmiercona – oto pomnik total zła– –On był nadgeniuszem wszystkich czasów i wszystkich ludzi– –Mój największy nauczyciel i znawca wszystkiego–

- Asnyk –Największy poeta–

- Kochanowski –Prawda Natury Polski Polaków–

- Sai Baba –Prawdziwy Bóg na Ziemi– –Total wiedza wszystkiego duchowości–

–Wzór i przykład dla wszystkich– –Niedościgniony nauczyciel– –Przełom totalny Indii i też po części Świata–

–Nikt go nie rozumiał i też kim był i jest– –Ci ze świata-światowcy się go bali, pod pozorem lekceważenia go–

–To mój największy nauczyciel duchowy wszystkiego–

- Kriszna Murti –Geniusz sam w sobie ten duchowo-rzeczywisty, ten o niesamowitej charyzmie, i wiedzy totalnej, wszystko wiedział jakim być co robić i jak żyć–

- Aurobindo –Awatar światła życia walczącego, aż do ostatnich swoich dni–

- Oparin –Teoria wszystkiego powstania wszystkiego co żywego–

- Pawłow –Odruch wszystkiego co żywego–

- Mendelejew –Ojciec chemii wszystkiego–

- Wielu wielu innych  –Co zmienili Świat Ludzkość na lepsze dobre i prawdziwsze i też na inne, jako proces całej Cywilizacji Ludzkości, jako obraz całej przyrody, jako Akt Stwórczy Wszystkiego–